Easyhome Disclaimer | Easyhome

Easyhome besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. Easyhome is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij - zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt - deze corrigeren.Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Easyhome.Easyhome behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.Op alle via deze website aangeboden accommodaties en diensten zijn de Easyhome reserveringsvoorwaarden van toepassingen. Op de aangeboden accommodaties en diensten is het Nederlandse recht van toepassing.